FANDOM


  • Si Susan, ang may bahay ni Jimmy, siya ay pinagtaksilan ng asawa.
  • Si, Jimmy, ang asawa ni Susan, malaki ang sahod niya sa trabaho kaya paminsan-minsan ay binibigyan niya ng sustento si Susan para sa mga gastusin ngunit ayaw ni Susan na tangapin ito.
  • Manang, ang kasambahay nila.
  • Mga anak ng mag-asawa.
  • Oscar, ang boss ni Susan, nagpapahiwatig ito ng pagtatangi kay Susan.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki