FANDOM


  • Si Dolpina, anak ng isang katulong sa kanyang amo. Lumaki siyang bitbit ang pangalan ng kayang ama subalit ikinukubli bilang anak nito sa mata ng mamamayan.
  • Si Tita Fely, kapatid ng ama ni Dolpina na pasukan nila sa pangangatulong.
  • Si Juliet, kaisa-isang anak ni Tita Fely, sabay silang lumaki ni Dolpina.
  • Ate Pacita, pinsan ng kaibigan ni Juliet, kung saan ipinagkatiwala ni Juliet si Dolpina.
  • Gaston, pinsan ni Ate Pacita, manedyer ng kompanyang pinapasukan ni Dolpina.
  • Pura, kaibigan ni Juliet na pinsan ni Ate Pacita, isang aktibista.
  • Nanay ni Dolpina.
  • Ama ni Dolpina.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki