FANDOM


Si Ellen Sicat at isang Certified Public Accountant na nagtapos ng BS BA sa Unibersidad ng Pilipinas taong 1962. Ginamit niya ang kaniyang dunong sa pagtratrabaho sa mga pribadong kumpanya bilang bago niya ginugol ang sarili bilang asawa at ina.Siya ay naging may bahay ni Rogelio Sicat, isang manunulat at ina ng limang anak kabilang na si Luna Sicat-Cleto isa ring manunulat.


Nagsimulang magsulat si Ellen noong 1997 matapos mamayapa ang kanyang asawa, iginugol niya ang sarili dito bilang paraan ng paglimot sa sakit nanararanasan niya sa pagkamatay ng kabiyak. Mula noon nakasulat na siya ang iba't ibang uri ng literatura mapa-nobela, maikling kwento, tula atbp. Ang ilang sa kanyang mga naisulat at nalathala sa iba't-ibang lathailaitn katulad ng Diliman Review, Mirror weekly, Ani, Likhaan,Lagda atpb. Ilan din sa kanyang mga naisulat ay nagtamo ng iba't ibang parangal katulad ng Paghuhunos, isang nobela, na ginawaran bilang First Book Award gn Pamilya Madrigal at UP Creative Writing Center.


Tatak na ni Ellen ang mga kwentong may kinalaman sa relasyon mula sa loob ng pamilya hanggang sa malawak na lipunan. Bawat kwento ay kaugnay sa kanyang karanasan bilang asawa, kapatid, kasintahan atbp. na may kinalaman sa tungkulin sa ng isang tao sa lipunan na idinikta ng kapaligiran.

LinksEdit

Narito ang ilang sa mga maikling kwentong isinulat ni Bb. Ellen Sicat (buod, mga tauhan at tema o paksa).

Menopause : [Buod] [Mga Tauhan] [Paksa]

Ang Kabit : [Buod] [Mga Tauhan] [Paksa]

Ang Hiwalay : [Buod] [Mga Tauhan] [Paksa]

SanggunianEdit

Sicat, Ellen (2003). Alimuom : kalipunan ng mga kwento. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.


____(2011). Ellen L. Sicat. Retrieved April 30, 2011 from Panitikan.com.ph/authors/s/elsicat.htm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki