FANDOM


  • Isang babae ang pangunahing tauhan sa kwento, siya ang tumulong sa lalaking naghahanap ng lugar ni Aling Linda.
  • Isang lalaki, siya ang nagtanung sa pangunahing tauhan sa kinaroroonan ng nagkakatay ng baboy na si Aling Linda.
  • Isang binatilyo na may roong motorsiklo na pinagtanungan ng pangunahing tauhan patungkol sa kinaroroonan ni Aling Linda.
  • Tatlong binata na pinangtanungan din ng pangunahing tauhan sa kwento patungkol sa kinaroroonan ni Aling Linda.
  • Isang matandang lalaki na pinangtanungan din ng pangunahing tauhan sa kwento patungkol sa kinaroroonan ni Aling Linda.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki